Làm thế nào để cài đặt phần mở rộng youtube sang mp3?

Các bước cài đặt tiện ích mở rộng youtube sang mp3

Trước hết, bạn cần tải xuống Tampermonkey từ Google Web Store.

Tampermonkey

Steps to install the youtube to mp3 extension

helper.user.js

Sau khi nhấp vào cài đặt, khi trang tự động đóng lại, quá trình cài đặt đã hoàn tất.

Lợi ích của việc cài đặt tiện ích mở rộng youtube sang mp3 là gì?

Sau khi cài đặt tiện ích mở rộng youtube sang mp3 (Tampermonkey) thành công, bạn sẽ có thể thấy nút màu đỏ trên trang phát chính thức của YouTube, nhấp vào nút này sẽ chuyển đến trang chọn chất lượng tải xuống của youtubetomp3.mobi.

What are the benefits of installing the youtube to mp3 extension? What are the benefits of installing the youtube to mp3 extension

Làm thế nào để nâng cao hiệu quả của youtube sang mp3?

Khi duyệt trang web YouTube, khi bạn thấy một video tài liệu mình thích, bạn có thể nhấp trực tiếp để tải video đó xuống mà không cần mở youtubetomp3.mobi.

How to improve the efficiency of youtube to mp3

Làm thế nào để tải hàng loạt youtube sang mp3?

Hiện tại youtubetomp3.mobi không hỗ trợ tải hàng loạt YouTube sang mp3.

Mẹo 1: Sử dụng con lăn chuột để nhấp vào liên kết, trình duyệt sẽ tạo một cửa sổ mới, nhưng cửa sổ hiện tại sẽ vẫn ở trên cùng và bạn có thể tiếp tục đến trang kênh YouTube.

Mẹo 2: Tắt trang Luôn chuyển sang trang tab mới khi nhấp vào liên kết để mở tab mới trong cài đặt trình duyệt, bất kể cửa sổ mới được tạo bằng cách nhấp vào bất kỳ liên kết nào, nó sẽ không chuyển sang cửa sổ mới nhất.